top of page
GINOP-3.1.2-8.2.4-16Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 

Az infokommunikációs ágazatban működő vállalkozások számára megjelenő pályázati lehetőség, amelyben vissza nem térítendő támogatás (max. 40%), kedvezményes kölcsön (max. 50%) igényelhető, önerő biztosítása mellet (min. 10%). 

A támogatási összeg 2-40 millió Ft, a kölcsön összege 2,5-50 millió Ft. 

Pályázatot nyújthat be: 

  • magyarországi székhellyel rendelkező cég, amely

  • 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

  • utolsó lezárt évben az alkalmazotti létszám min. 1 fő

A pályázaton a GINOP-1.3.1 pályázati kiírásban támogatásban részesült vállalkozások nem indulhatnak. 

Előleg: igénylésre van lehetőség, az elszámolható költség max. 50%-áig. 

Elszámolás rendje: egyszeri, utólagos

GINOP-2.1.6-16 - Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében

Célja a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek exportképes új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és ezáltal hozzájárulnak a vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez.

Tervezett támogatási keret 5 milliárd Ft.  A támogatás vissza nem térítendő 200-450 millió Ft.

 

Támogatási kérelmet azon mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek:   

  • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 250 fő volt,

  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

  • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben éves nettó árbevétele legalább 15 milliárd forint és legfeljebb 50 milliárd forint volt,

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben összárbevételük legalább 50%-át exportból realizálták;

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a konszolidált (hazai és külföldi együttesen) foglalkoztatottak száma legalább 250 fő és legfeljebb 3 000 fő volt.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-jétől 2019. június 1-jéig volt lehetséges.

bottom of page